Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2

Văn Phòng - BAMBOO CAPITAL GROUP @ Quận 2

Ngày06/2020
Địa điểmDist. 2, TpHCM
Chi phí6 tỷ vnđ
Khách hàngBAMBOO CAPITAL GROUP

...

...